საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პროდუქცია

SELECT t1.*,t2.namege as 'subcat',t2.slug as 'subcatslug',t3.namege as 'cat',t3.slug as 'catslug', (SELECT img FROM productimgs WHERE productid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS mainimg, (SELECT img FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS optionimg, (SELECT price FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS oprice, (SELECT pricecard FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS pricecard, (SELECT slug FROM productgroups as t2 WHERE t1.groupid=id) as 'gslug' FROM products AS t1 LEFT JOIN categories as t2 ON(t1.category=t2.id) LEFT JOIN categories as t3 ON(t2.id=t3.pid) WHERE t1.id>0 AND (FIND_IN_SET(1,category) OR category IN (SELECT id FROM categories WHERE pid='1')) ORDER BY cast((SELECT price FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) as unsigned) LIMIT 24 OFFSET 0
MacBook Air Item:
3,499₾ 3,999₾

კალათაში დამატება
MacBook Pro Item:
4,499₾ 5,479₾

კალათაში დამატება
iMac Item:
5,599₾ 6,379₾

კალათაში დამატება
MacBook Pro Item:
7,999₾ 8,779₾

კალათაში დამატება
Mac Pro Item:
8,999₾ 10,799₾

კალათაში დამატება