საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პროდუქცია

SELECT t1.*,t2.namege as 'subcat',t2.slug as 'subcatslug',t3.namege as 'cat',t3.slug as 'catslug', (SELECT img FROM productimgs WHERE productid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS mainimg, (SELECT img FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS optionimg, (SELECT price FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS oprice, (SELECT pricecard FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS pricecard, (SELECT slug FROM productgroups as t2 WHERE t1.groupid=id) as 'gslug' FROM products AS t1 LEFT JOIN categories as t2 ON(t1.category=t2.id) LEFT JOIN categories as t3 ON(t2.id=t3.pid) WHERE t1.id>0 AND (FIND_IN_SET(3,category) OR category IN (SELECT id FROM categories WHERE pid='3')) ORDER BY cast((SELECT price FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) as unsigned) LIMIT 24 OFFSET 0
iPhone X Item:
799₾ 899₾
42509

კალათაში დამატება
iPhone 11 Item:
1,299₾ 1,679₾
119445

კალათაში დამატება
iPhone 12 Item:
1,449₾ 1,699₾

კალათაში დამატება
iPhone 11 Pro Item:
1,549₾ 1,879₾
89575

კალათაში დამატება
iPhone 12 Pro Item:
2,199₾ 2,699₾

კალათაში დამატება
iPhone 13 Item:
2,249₾ 2,579₾

კალათაში დამატება
iPhone 14 Item:
2,699₾ 3,169₾

კალათაში დამატება
iPhone 13 Pro Item:
3,449₾ 3,879₾

კალათაში დამატება
iPhone 14 Pro Item:
3,899₾ 4,479₾

კალათაში დამატება