საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პროდუქცია

SELECT t1.*,t2.namege as 'subcat',t2.slug as 'subcatslug',t3.namege as 'cat',t3.slug as 'catslug', (SELECT img FROM productimgs WHERE productid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS mainimg, (SELECT img FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS optionimg, (SELECT price FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS oprice, (SELECT pricecard FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS pricecard, (SELECT slug FROM productgroups as t2 WHERE t1.groupid=id) as 'gslug' FROM products AS t1 LEFT JOIN categories as t2 ON(t1.category=t2.id) LEFT JOIN categories as t3 ON(t2.id=t3.pid) WHERE t1.id>0 AND FIND_IN_SET(19,category) ORDER BY cast((SELECT price FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) as unsigned) LIMIT 24 OFFSET 0
iPhone Screen Protector with Airbag Item: SP001
29₾ 0₾

კალათაში დამატება
iPhone Screen Protector 10D Item: SP002
29₾ 0₾

კალათაში დამატება
iPhone Screen Protector 9D Item: SP003
29₾ 0₾

კალათაში დამატება
iPhone Screen Protector HD+ Item: SP004
29₾ 0₾

კალათაში დამატება
iPhone Privacy Screen Protector Item: SP007
29₾ 0₾

კალათაში დამატება
iPhone Back Protector Glass Item: SP008
49₾ 0₾

კალათაში დამატება
iPhone Screen Protector FLAYR Item: SP005
59₾ 0₾

კალათაში დამატება