საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პროდუქცია

SELECT t1.*,t2.nameen as 'subcat',t2.slug as 'subcatslug',t3.nameen as 'cat',t3.slug as 'catslug', (SELECT img FROM productimgs WHERE productid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS mainimg, (SELECT img FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS optionimg, (SELECT price FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS oprice, (SELECT pricecard FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) AS pricecard, (SELECT slug FROM productgroups as t2 WHERE t1.groupid=id) as 'gslug' FROM products AS t1 LEFT JOIN categories as t2 ON(t1.category=t2.id) LEFT JOIN categories as t3 ON(t2.id=t3.pid) WHERE t1.id>0 AND FIND_IN_SET(14,category) ORDER BY cast((SELECT price FROM options WHERE pid=t1.id AND main=1 LIMIT 1) as unsigned) LIMIT 24 OFFSET 0
Giant Airpod Bluetooth Speaker Item: HS001
69₾ 0₾

კალათაში დამატება
Waterproof Bluetooth Speaker WAVE Item: HS004
69₾ 0₾

კალათაში დამატება
Best Core Magic Boost Bluetooth Speaker Item: HS002
99₾ 0₾

კალათაში დამატება
Bluetooth Speaker Cylinder Item: HS003
99₾ 0₾

კალათაში დამატება
Remax Bluetooth Speaker M11 Item: HS006
149₾ 0₾

კალათაში დამატება
Portable Wireless Speaker Xtreme Item: HS005
199₾ 0₾

კალათაში დამატება
Bluetooth Speaker M229 Item: HS007
199₾ 0₾

კალათაში დამატება
Homepod Mini Item: HS008
399₾ 479₾

კალათაში დამატება